Tilun viestintäpainotus

Asiasanat

KoulutusNuoretOpiskelijatOppilaat
Tikkurilan lukion esittelyvideon kuvaukset.

Tilu tarjoaa laajan valikoiman viestinnän ja elokuvan opintoja. Viestintäpainotusta opiskelevat valitsevat vähintään 20 opintopisteen verran opintoja viestinnästä ja elokuvasta. Opiskelija voi keskittyä esimerkiksi kuvalliseen ilmaisuun, mediaan, teatteri-ilmaisuun tai elokuvaan. On myös mahdollista valita itselleen sopiva kokonaisuus tarjolla olevista opinnoista. Elokuvaopinnot ovat valinnaisia ja ne arvostellaan suoritusmerkinnällä, ei siis numerolla.

Viestintäpainotuksen opiskelija voi syventää mediaosaamistaan. Viestintätaidoista on hyötyä niin lukiossa, jatko-opinnoissa kuin työelämässä. Taitava viestijä löytää nopeasti tarvitsemansa tiedon mutta myös nauttii median tarjoamista elämyksistä ja sosiaalisista kontakteista. Mediapainotus ei tarjoa ammatillisia opintoja, mutta niistä on silti paljon hyötyä jatko-opintoihin pyrkiessä.

Viestintäpainotukseen haluava pyrkii Tikkurilan lukioon normaalissa lukiohaussa. Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä kesäkuussa opiskelija täyttää viestintäpainotuksen hakukaavakkeen ja laatii alustavan suunnitelman viestinnän kursseista.

Viestintä

Tikkurilan lukion viestinnän tarjonta luo hyvän pohjan jatko-opintoja varten. Viestintään ja mediaan liittyviä moduuleja on myös monissa muissa oppiaineissa kuten äidinkielessä, kuvataiteessa, musiikissa, historiassa, uskonnossa ja vieraissa kielissä.

Perusopinnot johdattelevat viestinnän opiskeluun. Ne tarjoavat hyvän lähtökohdan eri viestintäpoluille ja tukevat myös muiden aineiden opiskelua. Esimerkiksi mediapsykologiassa tutkitaan mediakäyttäytymistä sekä ihmisen ja median välistä suhdetta. Viestinnän perusteet -opintojakso taas sopii jokaiselle lukiolaiselle. Sen suorittaminen on myös vaatimuksena median lukiodiplomin tekijöille.

Kuvallisen ilmaisun polku tutustuttaa erilaisten kuvien tekemisen maailmaan. Opintoihin kuuluu muun muassa graafista suunnittelua ja digitaalista valokuvausta.

Mediapolku johdattaa opiskelijan muun muassa lehti- ja verkkojournalismin sekä mainonnan ja markkinointiviestinnän maailmaan. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Häly on Tilun media, jonka juttuja julkaistaan monilla eri kanavilla. Toimituksen muodostavat opiskelijat.

Teatteripolku tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa ilmaisuaan ja osallistua erilaisten esitysten tekemiseen. Esimerkiksi suurissa musikaalituotannoissa opiskelijat pääsevät lavalle näyttelemään ja laulamaan mutta myös suunnittelemaan lavasteita ja valoja. Tikkurilan lukiossa voi suorittaa teatterin lukiodiplomin.

Elokuvapolku kuuluu kiinteästi viestinnän opintoihin, mutta Tilussa se on oma oppiaineensa. Elokuvaopinnoista lisää kohdassa Elokuva.

Tikkurilan lukiossa on hyvät tilat ja välineet viestinnän opiskeluun. Esimerkiksi koulun auditoriossa on mahdollista luoda näyttäviä esityksiä, joissa käytetään hyväksi laadukkaita ääni- ja valolaitteistoja.

Viestinnän kurssit ovat avoimia myös niille tilulaisille, jotka eivät opiskele viestintäpainotusta.

Elokuva

Tilussa on mahdollista opiskella elokuvaa paljon laajemmin kuin suomalaisissa kouluissa yleensä. Elokuvaopintoja voivat suorittaa kaikki opiskelijat – mitään ennakkotaitoja tai -tietoja ei tarvita. Leffakursseja voi valita kaikkina lukiovuosina, mutta ykkösille niitä ei yleensä mahdu kovin monta.

Moduulien sisällöt käsittelevät muun muassa elokuvan historiaa ja teoriaa sekä elokuvan tekemistä. Elämyksellisillä kursseilla katsotaan klassikkoelokuvia ja matkustetaan elokuvafestivaaleille. Osa opinnoista liittyy muihin oppiaineisiin. Elokuvaopinnot ovat valinnaisia ja ne arvostellaan suoritusmerkinnällä, ei siis numerolla. Elokuvaopinnot sopivat hyvin myös median lukiodiplomin suorittaville, sillä ne lasketaan mukaan diplomiin vaadittaviin opintopisteisiin.

Opintoihin kuuluu teoriaa, elokuvanäytteiden ja kokonaisten elokuvien katsomista, keskusteluja, ryhmätöitä ja muita tehtäviä kuten tutkielmia ja oppimispäiväkirjoja. Elokuvan tekemistä käsittelevillä opintojaksoilla valmistetaan käsikirjoituksia, lyhytelokuvia ja animaatioita sekä harjoitellaan tekniikan käyttöä elokuvailmaisussa. Elokuvaopinnot kehittävät audiovisuaalista lukutaitoa, josta on hyötyä esimerkiksi suomen kielen ja suomi toisena kielenä -aineen opinnoissa.

 

Avainsanat

Tikkurilan lukio