Tikkurilan lukio huoltajille

Asiasanat

KoulutusAsukkaat
Tikkurilan lukion kuvataideluokassa opiskelija ja opettaja tutkivat tarvikkeita.

Ajankohtaista

Täällä kerrotaan Tilun ajankohtaisista tapahtumista, jotka koskevat opiskelijoiden huoltajia ja perheitä. Kerromme muun muassa huoltajailloista, musiikkitapahtumista ja muista kiinnostavista asioista. 

​​​​​​​Huoltajaillat

Täältä löydät Tilun huoltailtojen aikataulut. Postaamme tänne huoltajailtojen jälkeen esitetyt materiaalit.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajaillat olivat tiistaina 30.8.2022 klo 18 sekä tiistaina 17.1.2023 klo 18

Toisen vuoden opiskelijoiden huoltajailta on tiistaina 28.2.2023 klo 18

Abien huoltajailta oli torstaina 8.12.2022 klo 18

​​​​​​​Huoltajien Wilma-tunnukset

Ykkösten huoltajat saavat koulun alun jälkeen sähköpostitse ohjeet, joiden avulla he voivat luoda huoltajatunnuksen tai -tunnukset Wilmaan. Huoltajien Wilma-tunnuksiin liittyvissä ongelmatilanteissa ota yhteys lukiosihteeri Elisa Kujansuuhun.

Yhteydenpito

Wilma on kätevä työkalu, jonka avulla huoltaja voi

  • pitää yhteyttä koulun henkilökuntaan, kuten opettajiin, kansliaan ja opiskeluhuoltoon
  • seurata opiskelijan opintojen etenemistä ja arvosanoja
  • seurata ja selvittää opiskelijan poissaoloja
  • katsoa opiskelijan lukujärjestystä
  • haetaan lupia anotaan poissaololupia

Kun opiskelija täyttää 18 vuotta, huoltajat eivät enää näe opiskelijan asioita Wilmassa, ellei hän ole antanut lupaa tietojen näkymiseen. Koulu kannustaa opiskelijoita sallimaan tietojen näkymisen vanhemmille.

Kaikissa askarruttavissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä kouluun. Ryhmänohjaaja on usein ensimmäinen henkilö, joka osaa auttaa, mutta myös rehtorit, koulusihteerit ja opiskeluhuollon henkilökunta auttavat omaan alaansa liittyvissä asioissa.

Opiskeluhuoltoryhmä

Tikkurilan lukion opiskeluhuoltotyötä johtaa rehtori. Opiskeluhuolto jaetaan ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltotyöhön sekä opiskelijakohtaiseen opiskeluhuoltotyöhön. Ennaltaehkäisevästä opiskeluhuoltotyöstä vastaa yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), johon kuuluvat rehtorin ja opinto-ohjaajien lisäksi opiskeluhuollon psykologi, lukiokuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitajat sekä opiskelijakunnan edustaja. Opiskelijakohtaista opiskeluhuoltotyötä varten kootaan tapauskohtaisesti monialainen asiantuntijaryhmä, joka koostuu pääasiassa yhteisöllisen hyvinvointiryhmän jäsenistä.

​​​​​​​Opintojen seuranta

Opiskelija seuraa opintojensa edistymistä Wilman avulla. Wilmassa on opintojen seurannan ja suunnittelun avuksi kehitetty lomakkeisto, jonka sisältöihin ja käyttöön kannattaa totutella alusta alkaen. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaajat antavat ohjeita opiskelusuunnitelman laatimiseen ja myös seuraavat niiden tekemistä ja toteutumista.

Lukiossa opiskelijan täytyy jatkuvasti olla selvillä suorituksistaan ja huolehtia mm. siitä, että jaksotodistukseen on merkitty oikein kaikki opintosuoritukset ja valinnat. Virheellisistä tai puutteellisista merkinnöistä on kerrottava viivyttelemättä suoraan kurssin opettajalle, ryhmänohjaajalle tai opinto-ohjaajalle. Päävastuu seurannassa on kuitenkin opiskelijalla itsellään.

​​​​​​​Lomien anominen

Tikkurilan lukiossa on käytössä Wilman sähköinen loma-anomus, joka löytyy Wilman ylävalikon Hakemukset ja päätökset -kohdasta. Alaikäiselle lupaa hakee huoltaja.

Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ja ennen anomuksen täyttämistä opiskelijan on kerättävä opettajilta ne tehtävät, jotka tulee tehdä poissaolon aikana. Tehtävälista kirjoitetaan sille varattuun kenttään hakemusta täytettäessä. Huom! Tehtävälista tarvitaan, muuten hakemusta ei voi lähettää.

1–2  koulupäivän poissaololupahakemuksen käsittelee ryhmänohjaaja, pidemmän ajan poissaolohakemuksen oman vuositason rehtori.

Perheen lomamatkat on syytä sovittaa koulun loma-aikoihin. Poissaololuvat on anottava jo ennen matkalippujen tilaamista. Risteilyt ja muut opiskeluryhmien tapahtumat on järjestettävä vapaa-ajalla niin, ettei niiden vuoksi tule poissaoloja. Koulu ei järjestä mitään risteilyjä eikä suosittele niille osallistumista.

Opinto-opas

Lukio-opiskeluun liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet ja säännöt löytyvät opinto-oppaasta. Vastaus moneen asiaan löytyy sieltä suoraan.

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022–2023

Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vappupäivä. Koulutyön aloituspäivän ja lukuvuonna pidettävien lomien sekä yksittäisten lomapäivien ajankohdat päättää opetuslautakunta vuosittain loka-marraskuussa.

Pyydämme järjestämään perheen mahdolliset yhteiset matkat koulujen loma-aikojen aikaan.

Syyslukukausi to 11.8. - to 22.12.2022

Syysloma 17.10. - 23.10.2022
Lauantaityöpäivä 3.12.2022 ja maanantaivapaa 5.12.2022
Joululoma 23.12.2022 - 8.1.2023

Kevätlukukausi ma 9.1. - la 3.6.2023

Talviloma 20.2. - 26.2.2023

‍Periodit 2022-2023

1. periodi 11.8.2022 - 30.9.2022
2. periodi 3.10.2022 - 30.11.2022
3. periodi 1.12.2022 - 7.2.2023
4. periodi 8.2.2023 - 6.4.2023
5. periodi 11.4.2023 - 3.6.2023

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2023–2024

Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vappupäivä. Koulutyön aloituspäivän ja lukuvuonna pidettävien lomien sekä yksittäisten lomapäivien ajankohdat päättää opetuslautakunta vuosittain loka-marraskuussa.

Pyydämme järjestämään perheen mahdolliset yhteiset matkat koulujen loma-aikojen aikaan.

Syyslukukausi to 10.8. - pe 22.12.2023

Syysloma ma 16.10. - pe 22.10.2023
Joululoma la 23.12.2023 - su 7.1.2024

Kevätlukukausi ma 8.1. - la 1.6.2024

Talviloma ma 19.2. - pe 23.2.2024

‍Periodit 2022-2023

1. periodi 10.8.2023 - 29.9.2023
2. periodi 2.10.2023 - 28.11.2023
3. periodi 29.11.2023 - 6.2.2024
4. periodi 7.2.2024 - 5.4.2024
5. periodi 8.4.2024 - 1.6.2024

Avainsanat

Tikkurilan lukio