Tilun matematiikka- ja teknologiapainotus

Asiasanat

KoulutusNuoretOpiskelijatOppilaat
Opiskelijat tekee matematiikan tehtävää tietokoneella.

Tilun uusin innovaatio on matematiikka- ja teknologiapainotus. Toivomme löytävämme tieto- ja viestintätekniikasta sekä matemaattis-luonnontieteellisistä aineista kiinnostuneita.

MaTe-painotusta opiskeleva suorittaa 20 opintopistettä matemaattis-luonnontieteellisiä sekä tieto- ja viestintäteknisiä teknologiaopintoja. Opiskelijat valitsevat itseään kiinnostavan kokonaisuuden tarjolla olevista opinnoista. Tavoitteena on vahvistaa matemaattisen ajattelun taitoja sekä edistää opiskelijoiden sijoittumista jatko-opintoihin. Opiskelijat tutustuvat myös työelämään. 

Kukin opiskelija suorittaa painotuksen pakollisia opintoja 10 opintopistettä, jotka muodostuvat neljästä pakollisesta matematiikan moduulista (kukin 2 opintopistettä) sekä yhdestä tieto- ja viestintätekniikan moduulista. 

Lisäksi opiskelija suorittaa 10 opintopistettä muita opintoja oman suunnitelmansa mukaan. Muihin opintoihin voidaan sisällyttää:

  • oppilaitoskohtaisia valinnaisia tieto- ja viestintätekniikan opintojaksoja
  • matematiikan oppilaitoskohtaisia valinnaisia opintojaksoja
  • yhden muun matemaattis-luonnontieteellisen aineen valtakunnalliset valinnaiset opinnot (BI, FY tai KE)
  • alan korkeakouluopintoja
  • alan työelämä opintojakso (OP5)
  • alan kilpailuihin osallistumista tai tiedeprojekteja tai kerhot
  • Kaikki opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä S

MaTe-painotukseen voidaan ottaa korkeintaan 30 opiskelijaa. Yhdeksännen luokan matematiikan arvosanan pitää olla vähintään 9. Painotukseen haetaan kesäkuussa yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen. 

 

Pakolliset oppilaitoskohtaiset matematiikan opinnot MaTe-painotuksen opiskelijoille 

1. Matemaattisen ajattelun kehittäminen (toinen opiskeluvuosi), 2 op (MAAS19)  

2. Lukuteoria ja algoritmit (ensimmäinen opiskeluvuosi), 2 op (MAA11)

3. Valmentautuminen ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin (abivuosi), 2 op (MAAS20) 

4. Jokin valinnainen koulukohtainen matematiikan opintojakso, 2 op 

 

Pakollinen tietotekniikanopintojakso: 

Ohjelmointi, 2 op (ATS6) 

Valinnainen teknologiaopintojakso:  

Tutustu teknologiaan -työpajat, 2 op (ATS8) 

Avainsanat

Tikkurilan lukio