Tikkurilan lukio tukea opiskeluun

Asiasanat

KoulutusNuoretOpiskelijatOppilaat
Opiskelijat tekevät työtä ryhmässä ja keskustelevat opettajan kanssa.

Tukea lukiolaisen arkeen

Opiskeluhuollon tehtävänä on huolehtia lukioyhteisömme hyvinvoinnista, opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä opiskelijoiden opiskelukyvyn edistämisestä. Kaikki lukiossa työskentelevät aikuiset tekevät opiskeluhuoltotyötä.

Fyysinen ja psyykkinen kunto ovat jaksamisen kannalta tärkeitä. Keskeistä on esimerkiksi tarpeeksi pitkä yöuni. Univajetta on vaikea täyttää, eikä väsyneenä jaksa oppia tai opiskella. Tärkeä osa terveyttä on myös riittävä ja monipuolinen ruokailu. Kunnon aamiainen antaa hyvän lähtökohdan koulupäivälle ja antaa energiaa kouluruokailuun saakka.

Tukitoimia ovat esimerkiksi ainekohtainen tukiopetus, matematiikan tuetut kurssit ja opintojaksot, joissa ryhmäkoko on pienempi, RuMa-kurssit ja Study Café. Lisäksi JEE-ryhmässä voi vahvistaa esiintymistaitoja englanniksi ja vähentää näin esiintymiseen liittyvää jännitystä. Opiskeluhuolto myös järjestää hyvinvointia lisäävää ohjelmaa esim. välituntisin.

Haluamme rakentaa Tilusta lämminhenkisen yhteisön. Siksi on tärkeää, että opiskelijat huolehtivat toisistaan. Jos huolestut koulutoverisi jaksamisesta tai huomaat kiusaamista, ota yhteyttä opiskelijahuoltoon. Kaveria ei jätetä lukiossakaan!

Opiskeluhuolto

Opiskelijahuollon henkilökunnan tehtävänä on edistää lukiolaisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Opiskelija voi itse ottaa yhteyttä opiskeluhuollon työntekijöihin Wilma-viestillä tai puhelimitse. Myös huoltaja, opinto-ohjaaja tai opettaja voivat ohjata ottamaan yhteyttä tai varata opiskelijalle ajan. Esteen sattuessa varattu aika tulee perua mahdollisimman pian.

Terveydenhoitajat

Terveydenhoitajan kanssa voi ottaa puheeksi monenlaisia fyysiseen hyvinvointiin, sairauksiin, mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Päivystysaikana terveydenhoitajan luokse voi mennä ilman ajanvarausta, mutta usein kannattaa ottaa ensin yhteyttä Wilma-viestillä. Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijoille tehdään terveystarkastus ja toisena lääkärintarkastus.

Lukiopsykologit

Psykologi voi auttaa esimerkiksi mielenterveyteen, ihmissuhteisiin, uupumukseen, motivaatioon, mielialaan, pelkoihin, jännittämiseen ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijahuollon psykologin keskusteluapu on lyhytkestoista, mutta tarvittaessa opiskelija voidaan ohjata eteenpäin laajemman avun piiriin.

Lukiokuraattorit

Lukiokuraattorin puoleen voi kääntyä, jos mieltä painaa esimerkiksi jokin opintoihin, elämänhallintaan, toimeentuloon, asumiseen, ihmissuhteisiin tai kiusaamiseen liittyvä kysymys. Kuraattorit osallistuvat myös koko koulua koskevaan yhteisölliseen toimintaa.

Erityisopettajat

Erityisopettaja voi auttaa oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä ongelmissa. Apua voi saada esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen haasteisiin. Työskentelyssä pyritään löytämään toimivia ratkaisuja, joiden avulla oppiminen sujuu. Erityisopettajan kanssa voi puhua myös muun muassa lisäajan saamisesta ja muista erityisjärjestelyistä yo-kokeissa. Eritysopettaja hoitaa myös koulun luki-testauksen. Asiasta tiedotetaan lukuvuoden alussa.

Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilöt auttavat tilanteissa, joissa joku kouluyhteisön jäsen kiusaa, häiritsee tai syrjii toista. Opiskelija voi edelleen ottaa yhteyttä kehen tahansa koulun aikuiseen, mutta häirintäyhdyshenkilöt auttavat ja kuuntelevat aina, kun joku kokee tulleensa kiusatuksi, syrjityksi tai häirityksi. Yhdyshenkilöt tukevat opiskelijaa ja auttavat viemään asian käsittelyä eteenpäin.

Suun terveydenhoito

Tikkurilan lukiossa on hammashoitola, jonka palveluita saavat käyttää kaikki opiskelijat kotipaikkakunnasta riippumatta. Ajanvaraus toimii keskitetyn ajanvarauksen kautta puhelinnumerossa 09 8393 5300. Hoito on ilmaista alle 18-vuotiaille ja maksullista täysi-ikäisille.

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaajat pitävät oman aineensa kursseja, antavat henkilökohtaista ohjausta ja vetävät erilaisia pienryhmiä. Opot auttavat sekä lukioaikaisten että lukion jälkeisten opintojen suunnittelussa. Monesti myös aineenopettajat osaavat kertoa oman oppiaineensa opiskelusta ja työelämästä.

Ryhmänohjaajat

Ryhmänohjaaja eli ro on usein ensimmäinen henkilö, joka auttaa opiskelijaa ongelmatilanteissa. Hän ohjaa ja tukee opiskelijaa arjen tilanteissa ja seuraa opintojen edistymistä, poissaoloja ja opiskelijan hyvinvointia. Ryhmänohjaaja pitää yhteyttä myös huoltajiin. Tiistaisin ryhmänohjaustuokiolla ryhmyri tapaa oman ohjausryhmänsä, hoitaa juoksevia asioita ja tiedottaa koulun tapahtumista.

Aineenopettajat

Aineenopettaja seuraa opiskelijoiden edistymistä ja hyvinvointia opintojaksojen aikana. Hän on asiantuntija omassa aineessaan. Aineenopettaja opettaa samalla omaan aineeseensa soveltuvia opiskelutapoja. Hänet tavoittaa parhaiten oppitunnin yhteydessä tai Wilma-viestillä.

Avainsanat

Tikkurilan lukio