Tilun liikuntapainotus

Asiasanat

KoulutusNuoretOpiskelijat
Tikkurilan lukion liikuntalinjalaiset vauhdissa.

Liikuntapainotuksen tarkoituksena on tarjota monipuolisesta liikunnasta kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuus syventää tietojaan ja taitojaan. Painotus on tarkoitettu aivan tavallisille liikunnasta kiinnostuneille ja monipuolisesta urheilemisesta nauttiville opiskelijoille. Liikuntapainotus ei tarjoa minkään yksittäisen lajin kilpavalmennusta.

Liikuntapainotukseen pääsevät opiskelijat muodostavat oman opetusryhmänsä, jossa he opiskelevat pakolliset liikunnan moduulit (2 kpl). Lisäksi liikuntapainotuksen valinneet sitoutuvat valitsemaan vähintään 4 valinnaista liikunnan moduulia, sekä 4 painotuksen omaa moduulia niin, että liikunnan opinnoista muodostuu vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus.

Liikuntapainotukseen haluava pyrkii ensin Tikkurilan lukioon normaalin lukiohaun mukaisesti. Lukioon valitut opiskelijat voivat hakea liikuntapainotukseen kesäkuussa lukioon ilmoittautumisen yhteydessä. Valintakriteereinä toimivat 9 luokan päättötodistuksen liikunnan numero ja kaikkien numeroiden keskiarvo. Liikuntapainotuksen suorittaneet saavat opinnoistaan todistuksen lukion päättötodistuksen liitteeksi.

Lista liikuntapainotuksen opinnoista:

1. Vuosi

LI1 Oppiva liikkuja (pakollinen moduuli)

LIS13 Uudet lajit (liikuntapainotuksen oma moduuli)

LIS14 Rytmi- ja musiikkiliikunta (liikuntapainotuksen oma moduuli)

2. vuosi

LI2 Aktiivinen elämä (pakollinen moduuli)

LIS15 Liikunnan ohjaus (liikuntapainotuksen oma moduuli)

LI4 Yhdessä liikkuen (wanhojen tanssit, voi korvata muulla valinnaisella moduulilla)

Yksi vapaavalintainen liikunnan moduuli

3. vuosi

LIS16 Retkeily ja vaellus (liikuntapainotuksen oma kurssi)

LILD04 Liikuntadiplomi (voi korvata muulla valinnaisella moduulilla)

Yksi vapaavalintainen liikunnan moduuli

 

Avainsanat

Tikkurilan lukio