Tikkurilan lukion kevään 2022 ylioppilaat

Uutinen

Asiasanat

KoulutusOpiskelijat

Tikkurilan lukiosta valmistuu tänä keväänä 271 ylioppilasta (nimilistalla vain ne, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen).

Lämpimät onnittelut kevään uusille ylioppilaille!

Ylioppilaslakit.

Aarnio Tanja Marjut Helena
Abdulkadir Suhuur Mohamed
Ahmed Wahab Sozjar
Al Jamal Yazan
Al Kafnaweez Noora
Alasmaa Joel Erik Aleksanteri
Ali Mohamed Aamina
Alwadi Fatema Mohammad Abdelrazzaq
Anttila Elina Lotta
Aqazada Zahra
Auvinen Vilma Helmiina
Avellan María Mikaela Alexandra
Ben Salah Meriam Bent Kamel
Blomster Heidi Senja Vilhelmiina
Boudali Zahra Shamia
Brück Nana Charlotta
Budde Karla Kia Karoliina
Chen Alan
Chen Lang
Dahlström Wilma Wera Erica
Donkor Selma Afia
Elgeraia Rami Schauki
Enden Emil Jimi Henrik
Erkkilä Joonas Miika
Erkkilä Salla Susanna
Evdokimov Nikolas Arni
Favada Isaa Aadam
Fejzullahu NaileFriström Elli Alise
Gerpe Sofia Maria Manuela
Grönlund Verneri Johannes
Grönqvist Jenna Noora Janniina
Hakala Annika Helmi
Hakala Max Ilmari
Hantikainen Onni Eemeli
Harju Lauri Henrik
Harle Lauri Olavi Johannes
Hautala Janne Aukusti
Hautala Kerttu Inkeri
Heikkinen Attepetteri Mikael
Heinonen Saku Oskari
Helminen Niila Emil Johannes
Himberg Masi Anselmi
Hintsala Isabel Susanna
Hirvonen Ilari Ville Aleksi
Hoberg Jero Aarni Oskari
Honka Iitu Matleena
Hurme Jussi Iisakki
Hyvärinen Valo Ilmari
Hyökki Max Onni Oscar
Häkkilä Akseli Matti Olavi
Hänninen Julia Ilona
Höglund Viviana Venla Johanna
Högström Henri Mikael
Inkeroinen Venla Katariina
Isufi Arnit
Jaatinen Jasmin Julia
Jakobson Laureen
Jakobson Rait
Juhkam MarkkusJuhola Aleksi Mikael
Junnikkala Veera Maria
Jämsén Taisa Janina
Jänkälä Sara Ling Helena
Järvinen Lotta Emilia
Kaarnasaari Niko Jasper
Kahri Elias Artturi
Kajaste Miisa Julia
Kanerva Milla Mari Eveliina
Karetie Maia Aino Maritta
Karlsson Otto-Martti
Karttunen Viivi Maria
Kauppinen Sanni Aino Olivia
Keinänen Eevi Eerikka
Kemppainen Antti-Eemil Alexander
Kermiche Aïcha
Kidnapillai Laksika
Kilpinen Aatu Petteri
Kilponen Santeri Antti Mikael
Kinnunen Johanna Katariina Praewa
Kinnunen Veera Helena
Kinnunen Viivi Alina Serafiina
Kinnunen Vili Petteri
Kivimäki Kaapo Tapio
Kohi Daniel Henry
Koivisto Elias Ensio
Kojo Aaro Miikkael
Kokko Daniil Martti
Kokkonen Elsi Maria
Kolesnikova Alexandra
Kononenko TimofeiKontinen Anni Matilda
Korhonen Jasper Taisto Mikael
Kortesalmi Lotta Katariina
Korvenranta Elina Orvokki
Koski Julius Armas Juhani
Koskinen Tomi Pekka
Koskinen Vilma Emmiina
Kosonen Joona Topias
Kovanen Joona Sakari
Kuivikko Olli Elias
Kukkonen Sakari Johannes
Kuopio Juuso Valtteri
Kvist Max Julius Wagner
Ky Ka Shing Peter
Kyhyräinen Samu Petteri
Kütt Siim Samuli
Laitila Ella Eveliina
Laitila Oona Elina
Lampinen Jussi Antero
Lappala Milma Lauriina
Latvala Tuulikki Anniina
Laukkanen Eeli Tapio
Laurén Pinja Kristina
Lehti Ville Petteri
Lehtilä Mira Alexandra
Lehtinen Julianna Ulrika
Leppävuori Nikke Elmeri
Levo Kirill
Lilja Antti Kai Eerik
Linnolahti Lenni Julius
Louhelainen Siiri SofiaLuukkonen Fanni Mariitta
Luukkonen Jaakko Viljami
Lönnqvist Mila Carita
Maasik Eliisa
Maijola Leevi-Kalle Mikael
Mailasalo Mari Elisabeth
Major Saara Susanna
Malmström Nelli Helmi Aleksandra
Maltseva Sofia Aleksandra
Manninen Miko Elmeri
Manninen Oona Emilia
Manninen Roosa Maria
Markkanen Maija Riitta
Matila Ulrika Elle Maria
Mattsson Max Oliver
Mennander Mandi Amanda
Mikkonen Santeri Johannes
Minkkinen Aura Linnea Elisabeth
Mohammad Kabir Mahathir
Myllysilta Rosa Iida Aurora
Mähönen Noora Mona Mikaela
Mänttäri Aku Matti Mikael
Mäntynen Erika Hanna Sofia
Mäyrä Venla Josefina
Määttä Eedit Matleena
Neva Kiia Johanna
Nguyen Julia
Niemi Iina
Nieminen Ella Maria
Nikkanen Sania Isha
Nousiainen Aino EmiliaNousiainen Inka Anniina
Nurmi Axel Viljo-Rafael Erik
Nuutinen Ada Sofia
Nyberg Ralf Waldemar
Nygren Josefiina Ada Viola
Nykänen Topias Eerik
Ojala Sisu Onni Antero
Oksa Topias Onni Heikki
Paavilainen Neea Elina
Packalen Nea Elisabeth
Pajusuo Else Elise
Palenius Sira Selena
Palovaara Ada Angelika Tapanintytär
Parkkinen Ilona Elisabet
Pasanen Eero Juhani
Paukkonen Lauri Matias
Pekkolainen Julia
Pellinen Sonja Saga Auroora
Peltokorpi Kaisla Ilona
Penttinen Laura Johanna
Petäjistö Veeti Henrik
Peusa Nelly Maria Kanerva
Pihlgren Angelika Kaisa Madleena
Piispanen Jenna Susanna
Pitkänen Venla Eveliina
Prozorov Artem
Pursiainen Arni Pontus
Puttonen Arttu Eemeli
Puttonen Veeti Olavi
Puustinen Alisa Hannele
Raina Ilari Eero SamuelRajala Nasti Anniina
Rajalaakso Lauri Matti
Rantanen Saana Kristiina
Rantanen Verna Tuuni Kaarina
Rautakoski Sini-Sofia
Rautiainen Roni Emre Christian
Reijonen Sera Kim Minerva
Riekkinen Venla Vilhelmiina
Ritvanen Eetu Kristian
Rivinoja Ilona Birgit
Roivanen Niko Lauri Christer
Ropponen Milja Elena
Ruonila Sanni Siiri Anneli
Saavalainen Veera Sofia
Saikkonen Jenna Sofia
Sajari Venla Sylvia
Sallinen Sofia Anneli
Salmela Minka Hulda Eerika
Salminen Luca Julius Albin
Salminen Sini Maria
Salomäki Aino-Maija Ada Marianna
Sarsama Silja Lotta Sylvia
Savander Leia Ksenija
Seere Julius Johan Oliver
Sekki Ville Valtteri
Seppänen Luca Leonard
Siikonen Venla Elisa
Siira Heini Maria
Siitonen Maija Helena Aurora
Simonen Jade Karoliina
Siniketo Viola MaaritSirén Sofia Cecilia
Siukkola Venla Maria
Siuvatti Jaakko Joel
Sivenius Nea Patricia Aurora
Sivula Heidi Josefiina
Sonkeri Helmi Matilda
Sorokin Sergey
Suhhareva Maria
Sundberg Sofia Mira Kristiina
Suomela Eetu Petteri
Suomi Fiia Minja Tellervo
Suominen Veera Maria Inkeri
Suopajärvi Thieja Jhoise
Suoranta Anni Emilia
Säilä Aaro Sakari
Takala Katariina Laura Susanna
Tammisto Kaapo Lennart
Tarjamo Mikael Antti Ilmari
Thiamsinsangwon Phiraya
Tiikkainen Emma Tuulevi Katariina
Toivonen Alexandra Tuulikki
Tomson Cristopher
Tran Niko
Tregubov Carol
Tujula Kerttu Kristiina
Tuononen Luka Oscar
Turku Teo Anton
Turna Sumit Singh
Tykkyläinen Mona Anneli
Törölä Roni Eemil Valtteri
Vaganova Mira PaulaVaris Jooa Anton
Vartiainen Jesse Oskari
Vattulainen Eerika Maria
Vesanen Janna Aleksandra
Vierikko Anna-Maj Katriina
Viinikka Siru Maria
Vilén Ilja Emil Seth
Vilppo Emmi Maria Aleksandra
Vinogradoff Tinja Maria
Virmelä Aada Maria Josefina
Virta Luka Mikael
Volodkovich Mariia
Vuorela Matias Valtteri
Vuorenmaa Anette Maria
Vänskä Niklas Oskari
Westerlund Oliver Vilhelm
Wuori Siiri Susanna
Yakkonen Ilja
Yli-Halla Mila Alexandra
Yliportimo Niko Juhana Oskari
Yli-Seppänen Julia Johanna
Zakharova Arina
Zhavoronkova Eva
Zogjani Granit
Äyri Milla Anette

 

Avainsanat

Tikkurilan lukioYlioppilaat