Tiedote syksyn yo-kokelaille lopullisista tuloksista ja oikaisuvaatimuksen tekemisestä

Tiedote

Asiasanat

KoulutusNuoretOpiskelijat

Tulokset

Syksyn 2022 YO-kirjoitusten lopulliset tulokset ovat tulleet torstaina 10.11.2022. Näet tuloksesi suoraan Wilmasta, kohdasta "lomakkeet => Yo-kokeiden tulokset". Tuloksia ei kerrota puhelimitse.

Näet arvostellut koesuoritukset Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelusta. Voit keskustella arvostelun perusteista asianomaisen aineen opettajan kanssa ennen mahdollisen oikaisuvaatimuksen tekoa.

Oikaisuvaatimus

Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla koesuoritus on arvosteltu, saa vaatia lautakunnalta oikaisua (L 502/2019, 22 §). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja (hallintolaki 434/2003, 14 § 3 mom., 49 b § 2 mom.). Tarvittaessa myös asiamies, jolle kokelas on antanut valtakirjan, voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Valtakirja tai sen jäljennös on tällöin liitettävä oikaisuvaatimukseen (L 434/2003, 12 §). Kokelas, huoltaja tai asiamies tekee hakemuksen suoraan lautakunnan verkkopalvelussa tai toimittaa hakemuksen postitse tai muulla turvallisella tavalla lautakuntaan.

Hakemusta ei toimiteta lukion kautta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava lautakuntaan 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun kokelaalla (ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla) on ollut tilaisuus saada tieto arvostelun tuloksesta ja nähdä arvosteltu koesuorituksensa. Syksyn 2022 tutkinnon osalta oikaisuvaatimukset tulee jättää 11.- 25.11.2022. Maksu oikaisuvaatimuksesta/aine on 50 euroa. Maksu maksetaan hakemuksen jättämisen yhteydessä.

Oikaisuvaatimus on kohdennettava ja perusteltava. Lukio voi harkintansa mukaan tukea kokelasta oikaisuvaatimuksen perustelemisessa. Lisätietoja oikaisuvaatimuksen tekemisestä on lautakunnan verkkosivuilla osoitteessa

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/oikaisuvaatimus

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Yleiset/yleiset_maaraykset_ja_ohjeet.pdf

Oikaisumenettelyn tulos lähetetään tiedoksi myös lukiolle.

Jos oikaisuvaatimus johtaa arvosanan korotukseen ja kokelas on jo saanut todistuksen, lautakunta lähettää lukioon kokelaan uuden todistuksen ja ohjeet vanhan todistuksen hävittämisestä. Vanhaa todistusta ei tarvitse lähettää lautakuntaan.

Avainsanat

Tikkurilan lukio